Van verhaal naar persona

Binnenkort bezoek ik een symposium met de titel Narrative Research georganiseerd door de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Het verhalende element van interviews of gesprekken met gebruikers/klanten is van enorme waarde voor de ontwikkeling van persona’s. Het schrijven van een persona is creatief en subjectief. De enige manier om te checken of een persona duizenden gebruikers/klanten kan representeren is door ze tegen de verhalen aan te houden die zijn verzameld tijdens interviews met deze gebruikers/klanten.

Whitney Quesenbery en Kevin Brooks hebben een artikel geschreven over het gebruik van verhalen om een betere gebruikerservaring te kunnen realiseren. De moeite waard om te lezen. Hun boek: Storytelling for User Experience heb ik nog niet gelezen. Reacties op dit boek zijn natuurlijk van harte welkom op deze blog.

Karin van den Driesche – Filterdesign

Voorbereiden les – Principes

Principes zijn een platform waarop de ontwerp beslissingen worden genomen, algemeen en op hoog niveau:
– Overzichten, schema’s en lesplannen moeten ook door leerlingen begrepen en gebruikt kunnen worden.
– Overzichten, schema’s en lesplannen moeten aansluiten bij iedere methode.
– Materiaal moet ingedeeld zijn op niveaus (onder- en bovenbouw, klas, groep en individu) van leerlingen.
– Materiaal moet aansluiten op de diverse belevingswerelden van leerlingen.
– Toetsen aanbieden per onderwerp.
– Practica aanbieden per onderwerp en leerprobleem.
– Er moeten combinaties van bronnen per onderwerp worden aangeboden.
– Er moeten diverse werkvormen per onderwerp worden aangeboden.
– Per type ordeprobleem (niveaus en belevingswereld van leerlingen) diverse werkvormen en combinatie van bronnen aanbieden.
– Actualiteiten per onderwerp, niveau en belevingswereld aanbieden.
– Materiaal aanbieden ter inspiratie, vlug door kunnen nemen.
– Kennisbank een back-up laten zijn wanneer de digitale hulpmiddelen falen, door bv. in een direct inzetbare vorm uit te kunnen printen.
– Leerlingen de kennisbank als leertool aanbieden.
– Materiaal aanbieden voor docenten die nieuw zijn; in hapklare brokken, links naar bronnen, enzoverder.
– Bij materiaal aangeven wat de ervaringen zijn van andere docenten. (= kwaliteitscheck)

Karin van den Driesche – Filterdesign

Criteria voor nieuwe lesmethode

– Of er een opbouw is en of die bevalt. Beginnen bij nul en naar het dak of per thema.
– Op welke manier je wilt gaan lesgeven.
– Inpasbaar bij latere jaren.
– Voldoende kunnen oefenen in datgene wat belangrijk is.
– Wat krijgen ze op het examen, wat moeten ze beheersen.
– Kennisvragen niet, dat staat al in het boek.
– Nieuwe vragen, niet vragen die ze al 3x hebben gedaan.
– Kwalitatief hoog niveau met name het werkboek.
– Eerlijk beeld geven van het vak aan leerlingen.
– Aansluiten bij de bovenbouw.
– Het aanbod bij uitgeverijen, sommige uitgevers bieden niet alle niveaus.
– Handzaam zijn voor leerlingen; niet te zwaar (gewicht), niet twee losse boeken.
– Actueel zijn.
– Combi boeken zijn meer geschikt voor één dan de ander.
– Stappenplannen bevatten.
– Geen breien met tekst.
– Geen saaie inhoud.
– Eerst theorie en dan opdrachten
– Taalgebruik, niet te hoogdravend. (geen spelfouten bevatten)
– Leuk om open te slaan.
– Makkelijk uitgelegd met samenvatting, woordenlijst, index, spiegelen aan voorbeeld opgaven.

Quote: “Het is in guldens… dan kun je jezelf toch niet serieus nemen als je het over de invoering van de euro hebt terwijl die er al vier jaar is. ”

Karin van den Driesche – Filterdesign

Archiveren van eigen materiaal

– In het hoofd.
– 30 tot 40% op papier.
– Aantekeningen zijn voor anderen onbegrijpelijk.
– Fox marks: verzamelen, beschrijving van de site, beschikbaar houden, weer kunnen vergeten want je weet dat je het terug kunt vinden.
– Mapje met proefwerken/overhoringen met daaronder de klassen. Schoolexamens mapje met daaronder de klassen. ANW (ander vak) mapje, daaronder de jaartallen en daaronder de klassen. Mapje met vragen van leerlingen en ingeleverde opdrachten.
– Op onderwerpen en toetsen met toets weging.
– Opbouwen van een verzameling filmpjes en animaties.
– Eigen website.
– Elektronische leeromgeving.

Quote: “Ik heb wel eens tegen een collega gezegd als je bij mij een USB‑aansluiting kunt vinden, dan heb jij een hele hoop informatie. ”

Karin van den Driesche – Filterdesign

Uitleggen door linken met praktijk

Veel docenten leggen uit door een link te leggen naar de praktijk. Ze zijn er continu mee bezig, zien toevallig iets op tv, in de krant of door de vragen van leerlingen.
Hieronder de activiteiten en motivatie die de docenten beschreven om te komen tot een link met de praktijk:
– Putten uit eigen ervaringswereld, dagelijks leven/omgeving, ‘je ziet iets’.
– Zoeken naar analoge beelden.
– Zodat leerlingen het zich kunnen voorstellen.
– Vanuit vragen van leerlingen.
– Via internet, krant, tv, radio, gesprekken met collega’s.
– Algemene dingen die niet direct gelinkt zijn aan het vak.
– Kenmerken van het verhaal waar je iets mee kunt.
– Voortdurende opmerkzaamheid.
– Eerst zien dan durven en op de 3de plaats uitvoeren.
– Enthousiasme voor het vak creëren. (Meer leerlingen die het vak zullen gaan kiezen.)

Karin van den Driesche – Filterdesign

Ontwikkelen lesmateriaal – Emoties

Positief:
– Alle klassen les kunnen geven, trots.
– Ontwikkelen van lesstof is leuk, creatieve uiting.
– Je eigen verhaal kunnen maken en vertellen.
– Feedback van leerlingen op leuke opdrachten en enthousiaste reacties.
– Hogere cijfers betekent hoge kwaliteit onderwijs.
Negatief:
– Alleen als je ervaring hebt wordt je gekozen om te arrangeren. Terwijl je onbevangen moet durven zijn. Anders wordt de lesstof saai, het leeft niet.
– Gratis boeken als een zwaard van Damokles; keuze op basis van geld i.p.v. kwaliteit.
– Werkdruk gaat omhoog omdat je moet gaan filteren, dit leidt tot chaos bij kinderen.
– Ben meer een ‘boekenman’, wij zijn niet opgegroeid met internet.
– Veel werk gestoken in maken van materiaal en prut terugkrijgen, dan denk ik ‘luie zak’.
– Op niveau 1+1 lesgeven, geen politieagent willen spelen.
– Ik ontwikkel veel, mijn collega’s zeggen: ‘Je bent gek!’.
– Niet-commerciële houding van collega’s, alles loopt langs elkaar heen, het schiet niet op. Dat is minpunt van het onderwijs.
– Werkdruk door alle activiteiten buiten het lesgeven.

Karin van den Driesche – Filterdesign

Ontwikkelen lesmateriaal – Analyse

Wat hebben we gehoord
Door turven van uitspraken, gedaan tijdens de interviews, hebben we een aantal patronen kunnen herkennen. Deze patronen hadden betrekking op:
– Emoties (‘Zelf maken van lesmateriaal is leuk’ of ‘De lesstof van de methode is saai, het leeft niet’)
– Zoekgedrag naar lesmateriaal, zie afbeelding
– Aanleiding en motivatie om eigen lesmateriaal (bij) te maken
– Drempels om eigen lesmateriaal te maken
– Motiveren van leerlingen door zelf materiaal te maken
– Link willen leggen naar de praktijk, actualiteiten en de belevingswereld van leerlingen
– Archiveren van eigen gemaakt lesmateriaal
– Filosofieën m.b.t. ontwikkelen van lesmateriaal (‘Ik wil een grotere groep leerlingen die mijn vak kiezen en meer enthousiasme creëren door linken te leggen naar de praktijk.’ of ‘Voorbereiden van de les moet niet langer duren dan de les zelf.’)
– De aanpak van het voorbereiden van een les
– Criteria bij het aanschaffen van een nieuwe methode.
We hebben ook gekeken naar het grote aanbod van lesmateriaal wat al aanwezig is op internet. Een aantal interessante artefacten verzameld. En de diverse verwachtingen t.o.v.  een kennisbank en de rol van een kennisbank binnen de werkzaamheden van een docent in beeld gebracht.

Zoekgedrag lesmateriaal
Zoekgedrag lesmateriaal

Karin van den Driesche – http://www.filterdesign.nl

UCD proces – Opbouw mentaal model

Na een week vakantie weer aan de slag.
De resultaten van de zeven interviews zijn geanalyseerd en geselecteerde uitspraken (ongeveer 440 in totaal) vormen de basis van het mentaal model. Voor mij is de snelste manier om deze uitspraken te verwerken: Knippen! Belangrijkste reden is dat je door het wegleggen van de uitspraken je overzicht blijft houden. Dit in tegenstelling tot bv. opbouwen in een word document. Het uurtje knippen valt weg tegen de uren tijdswinst die je behaalt.
Aangezien ik (nog) geen geschikte muur heb, leg ik alles op tafel. Bij ruimte gebrek maak je stapeltjes i.p.v. torens.

Opbouw van een mentaal model/affinity model
Opbouw van een metaal model/affinity model

Karin van den Driesche – Filterdesign