Hoe kies je het beste concept: Principes

Principes zijn een platform waarop de beslissingen worden genomen.
– Bedenk principes m.b.t. de resultaten uit het onderzoek.
– Houdt de principes zo algemeen, op hoog niveau.
– Principes filteren de beslissingen over de concepten.
Na het filteren van concepten op basis van de principes komen de beperkingen qua budget, bedrijfsdoelstellingen, technische doelstellingen aan bod. Ook hier geldt dat beperkingen helpen om creatief te zijn.

Het prettige aan (ontwerp) principes is dat niemand zal zeggen, ‘uh…die knop moet blauw’.

Karin van den Driesche – Filterdesign

Concepten bedenken: Laat de modellen leiden

Je hebt de juiste gebruikers modellen.
– ‘Walking the wall’. Hang het mentale model/affinity diagram in een ruimte waar iedereen langs kan lopen en ideeën kan toevoegen.
Gebruik patronen als zaken om over na te denken.
– Pijnpunten: Wanneer is het proces onnodig moeilijk. Frustraties, waar loopt men vast.
– Mogelijkheden: Bijvoorbeeld CNN; bij rampen heeft men heel veel tijdelijke lezers/kijkers. Zorg ervoor dat deze mensen een ander type persona worden. Misschien kun je een domino effect bedenken voor deze persona.
Zoveel mogelijk ideeën bedenken.
– Kwantiteit, geen kwaliteit
– Geen verfijning
– Geen grenzen
– Eén uur – 60 ideeën
Schrijf alles op, alles is goed…voorlopig
– Maak aanbevelingen voor de oplossingen
– Ontwerp concepten = Schetsen!

Cooper: ‘Wanneer de oplossing magisch fantastisch was, hoe zou het werken?’

'Walking the wall'
‘Walking the wall’

Karin van den Driesche – Filterdesign

Voorbereiden les – Principes

Principes zijn een platform waarop de ontwerp beslissingen worden genomen, algemeen en op hoog niveau:
– Overzichten, schema’s en lesplannen moeten ook door leerlingen begrepen en gebruikt kunnen worden.
– Overzichten, schema’s en lesplannen moeten aansluiten bij iedere methode.
– Materiaal moet ingedeeld zijn op niveaus (onder- en bovenbouw, klas, groep en individu) van leerlingen.
– Materiaal moet aansluiten op de diverse belevingswerelden van leerlingen.
– Toetsen aanbieden per onderwerp.
– Practica aanbieden per onderwerp en leerprobleem.
– Er moeten combinaties van bronnen per onderwerp worden aangeboden.
– Er moeten diverse werkvormen per onderwerp worden aangeboden.
– Per type ordeprobleem (niveaus en belevingswereld van leerlingen) diverse werkvormen en combinatie van bronnen aanbieden.
– Actualiteiten per onderwerp, niveau en belevingswereld aanbieden.
– Materiaal aanbieden ter inspiratie, vlug door kunnen nemen.
– Kennisbank een back-up laten zijn wanneer de digitale hulpmiddelen falen, door bv. in een direct inzetbare vorm uit te kunnen printen.
– Leerlingen de kennisbank als leertool aanbieden.
– Materiaal aanbieden voor docenten die nieuw zijn; in hapklare brokken, links naar bronnen, enzoverder.
– Bij materiaal aangeven wat de ervaringen zijn van andere docenten. (= kwaliteitscheck)

Karin van den Driesche – Filterdesign

Professionaliseren – Concepten

De principes (zie vorig bericht Proformas – Principes) zijn een combinatie van dingen die we zijn tegengekomen tijdens het onderzoek en ideeën.  Ze vormen de richting die we in gaan.  Wanneer alle principes bij elkaar staan, gaan we praten over budget (en tijd!) en de bedrijfs- en technische doelen, zgn. constraints. Met deze contraints verfijnen we de principes, ‘filter down’. Daarna komen de eerste  concepten:

Concept12
Concept12
Concept3
Concept3

Gebruik een tool waarmee je vrij en snel kan schetsen. Bovenstaande concepten zijn gemaakt in power point, meestal gebruik ik potlood en papier.

Karin van den Driesche – Filterdesign

Professionaliseren – Principes

Vanuit het gebruikersonderzoek hebben we de volgende principes opgesteld:
(Principes zijn een algemeen platform, waarop de ontwerpbeslissingen worden genomen.)
– Aansluiten bij diverse stijlen van lesgeven
– Meerdere lagen aanbieden die door gebruikers worden opgezet
– Via de site bij de werkvloer achterhalen wat de docenten graag willen en hoe ze over dingen denken en dingen delen
– Indelen in parallelle thema’s, ieder vak vult aan
– Kunnen volgen van elkaar, docenten, leerlingen en coaches
– Uitnodigen van specialisten of directie op de site
– Het kunnen delen van kennis na congres of opleiding (scriptie)
– Focus op docent, via het sociale object
– Instant preview aanbieden
– Open sfeer uitstralen, rust en samenzijn
– Aantekeningen kunnen maken en bewaren
– Genereren van artefacten, bv. een lesplan
– Men moet kunnen linken (sites en personen), plaatsen en verzamelen
– Over de muur bij andere vakken kunnen kijken (Vakdisciplines hangen aan elkaar vast)
– Kijkje kunnen nemen in huidige opleiding docenten, vernieuwingen op Pabo
– Aansluiten bij school periodes
– Afwisseling en actualiteit inbouwen
– Verschil onderbouw en bovenbouw inbouwen
– Enthousiasme ligt bij reizen en uitstapjes met de leerlingen, dit ondersteunen via de site
– Ideeën kunnen posten
– Individueel, groepsverband en thuiswerken ondersteunen
– Geen extra werk creëren door direct invoeren gegevens op het moment zelf, niets ‘meenemen’
– In de lerarenkamer bereikbaar zijn
– Cyclus werking: werken met uitkomst systeem, terugkomen, invoeren, enzoverder.

Karin van den Driesche – http://www.filterdesign.nl

Professionaliseren – Gebruikersonderzoek

Het gebruikersonderzoek heeft geleid tot meer inzichten over rollen, doelstellingen, gedrag, emoties, filosofieën in het algemeen binnen het werkveld van een docent/leerkracht. Wat betreft de focus van het project: ‘Definiëren en analyseren mogelijkheden binnen professionaliseren van docenten/leerkrachten’, weten we nu wat de triggers zijn om te reflecteren, wanneer men individueel reflecteert en waarom, wanneer en waarom men het liefst in groepsverband reflecteert en in welke vorm. We weten nu veel meer over hoe men kennis vergaart, wat de opvattingen zijn over de huidige generatie. Een onderwerp wat vaak terug kwam was, ‘orde houden’. Wat zijn in dit verband de verschillen per school, type docent en wat betekent dit voor een beginnende docent of een docent die na een paar jaar er tussen uit te zijn geweest weer begint. Maar ook wat betekent orde houden voor de ervaren docent die switch van school of klas.
Als het gaat om reflecteren (formeel en informeel) kennen we nu de gewenste tijdpaden die we gaan ondersteunen, omdat we zo aansluiten bij de behoeften van docenten.
Buiten een mentaal model en een flowmodel heeft het onderzoek geleid tot een aantal concepten en ontwerp principes. (Principes zijn een platform waarop ontwerp beslissingen worden genomen.)

Volgende keer: Proformas – Mentaal model

Karin van den Driesche – Filterdesign