Is user experience worth it?

Uit de Top 12 van redenen waarom ICT projecten falen zijn er 3 direct gelinkt aan UCD:
– Slecht gedefinieerde eisen
– Slechte communicatie tussen ontwikkelaars, ontwerpers en gebruikers
– Stakeholders politiek

Dr. Susan Weinschenk van Human Factors in een geanimeerde presentatie over de ROI van user research & experience. Ook op te vragen als poster ROI of User Experience bij Human Factors.

Karin van den Driesche – Filterdesign

“Voer de juiste informatie in.”

In de UCD workshop van Filterdesign zit een onderdeel over mentale kenmerken. Een van deze mentale kenmerken gaat over taal binnen interfaces. Met andere woorden hoe informeer ik iemand die ik niet zie of ken. Enkele voorbeelden:
– “Voer de juiste informatie in.”
Echt waar, een gebruiker zal geen “onjuiste” informatie invoeren. Bovendien geeft de term “Informatie” weinig informatie (in de zin van betekenis).
– Wat willen mensen eigenlijk weten?
Spreek in eenheden van de gebruiker. Dus een afronding van een taak is een treinkaartje, een kopje koffie en niet een OK knop.


– Een interface met één actie heeft een efficiëntie van 0!
Dus geen actie forceren als je het antwoord al weet.


– Meldingen bij formulieren.
Spreek mensen aan alsof ze voor je staan!


Informeren en taal  zijn twee van de moeilijkste onderdelen bij het ontwerpen van interfaces omdat je als ontwerper alle nodige informatie kent en een overzicht van deze informatie  in je hoofd hebt zitten. Fouten zijn snel gemaakt.

Karin van den Driesche – Filterdesign

Voorbereiden les – Principes

Principes zijn een platform waarop de ontwerp beslissingen worden genomen, algemeen en op hoog niveau:
– Overzichten, schema’s en lesplannen moeten ook door leerlingen begrepen en gebruikt kunnen worden.
– Overzichten, schema’s en lesplannen moeten aansluiten bij iedere methode.
– Materiaal moet ingedeeld zijn op niveaus (onder- en bovenbouw, klas, groep en individu) van leerlingen.
– Materiaal moet aansluiten op de diverse belevingswerelden van leerlingen.
– Toetsen aanbieden per onderwerp.
– Practica aanbieden per onderwerp en leerprobleem.
– Er moeten combinaties van bronnen per onderwerp worden aangeboden.
– Er moeten diverse werkvormen per onderwerp worden aangeboden.
– Per type ordeprobleem (niveaus en belevingswereld van leerlingen) diverse werkvormen en combinatie van bronnen aanbieden.
– Actualiteiten per onderwerp, niveau en belevingswereld aanbieden.
– Materiaal aanbieden ter inspiratie, vlug door kunnen nemen.
– Kennisbank een back-up laten zijn wanneer de digitale hulpmiddelen falen, door bv. in een direct inzetbare vorm uit te kunnen printen.
– Leerlingen de kennisbank als leertool aanbieden.
– Materiaal aanbieden voor docenten die nieuw zijn; in hapklare brokken, links naar bronnen, enzoverder.
– Bij materiaal aangeven wat de ervaringen zijn van andere docenten. (= kwaliteitscheck)

Karin van den Driesche – Filterdesign

Je verandert het werkproces van mensen door ICT-systemen

Ooit heb ik een column Menselijk Trekjes geschreven voor het Konica Minolta Magazine (september 2005) over de reden waarom mensen niet niet klagen over het gebruik van websites en software. Dus wanneer er klachten zijn besef dan de enorme waarde hiervan.
Er wordt mij vaak gevraagd: ‘Wat is nu een makkelijk systeem?’. Mijn antwoord: ‘Wanneer het systeem aansluit bij het werk of beslissingsproces van gebruikers/klanten.’
Wanneer je in je achterhoofd houdt dat het werkproces van mensen verandert door ICT-systemen, dan is het handig wanneer je een duidelijk beeld hebt van dat werkproces. Stel je dan de enorme energie (en kosten) voor die gemoeid zijn bij het veranderen van een werkproces. Uitstekende reden om aan te sluiten bij en ondersteunen van het bestaande werkproces. Bovendien voelen gebruikers  zich enorm gewaardeerd, betrokken en bereid om een systeem te gebruiken.

On the job training
On the job training

Via bits & pieces

Karin van den Driesche – Filterdesign

Professionaliseren – Principes

Vanuit het gebruikersonderzoek hebben we de volgende principes opgesteld:
(Principes zijn een algemeen platform, waarop de ontwerpbeslissingen worden genomen.)
– Aansluiten bij diverse stijlen van lesgeven
– Meerdere lagen aanbieden die door gebruikers worden opgezet
– Via de site bij de werkvloer achterhalen wat de docenten graag willen en hoe ze over dingen denken en dingen delen
– Indelen in parallelle thema’s, ieder vak vult aan
– Kunnen volgen van elkaar, docenten, leerlingen en coaches
– Uitnodigen van specialisten of directie op de site
– Het kunnen delen van kennis na congres of opleiding (scriptie)
– Focus op docent, via het sociale object
– Instant preview aanbieden
– Open sfeer uitstralen, rust en samenzijn
– Aantekeningen kunnen maken en bewaren
– Genereren van artefacten, bv. een lesplan
– Men moet kunnen linken (sites en personen), plaatsen en verzamelen
– Over de muur bij andere vakken kunnen kijken (Vakdisciplines hangen aan elkaar vast)
– Kijkje kunnen nemen in huidige opleiding docenten, vernieuwingen op Pabo
– Aansluiten bij school periodes
– Afwisseling en actualiteit inbouwen
– Verschil onderbouw en bovenbouw inbouwen
– Enthousiasme ligt bij reizen en uitstapjes met de leerlingen, dit ondersteunen via de site
– Ideeën kunnen posten
– Individueel, groepsverband en thuiswerken ondersteunen
– Geen extra werk creëren door direct invoeren gegevens op het moment zelf, niets ‘meenemen’
– In de lerarenkamer bereikbaar zijn
– Cyclus werking: werken met uitkomst systeem, terugkomen, invoeren, enzoverder.

Karin van den Driesche – http://www.filterdesign.nl

UCD?

Een korte intro over User Centered Design:

‘User Centered Design’ is het centraal stellen van de behoeften, wensen en mogelijkheden van de eindgebruikers bij ieder onderdeel van het ontwerpproces. Hierdoor ontstaat in een vroeg stadium een beeld van de gebruikers en kunnen ideeën gecheckt worden.

Interviews en observaties van gebruikers zijn gericht op het bepalen van de gemeenschappelijke patronen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden of processen in de off-line wereld en de mentale overeenkomsten van mensen.

Eenmaal verzamelde gebruikersgegevens kunnen gemiddeld 3-5 jaar ingezet worden voor het maken van ontwerpbeslissingen. Wanneer er nieuwe rollen en/of doelstellingen ontstaan geeft het doen van interviews en met zo nodig uitbreiden van de personas opnieuw inzicht.

Voor een overzicht van het UCD proces en technieken download de UCD plattegrond (pdf).