Mobiele telefoons en onderwijs?

De mogelijkheden van het gebruik van mobiele telefoons in het onderwijs, mits dat de prijs van mobiele telefoons behoorlijk dalen in de komende jaren, wordt onderzocht in projecten zoals Dunia Moja (One World).  One World is een gezamenlijk initiatief van de  Stanford University (USA) en partner universiteiten in Zuid en Oost Afrika.  Zij onderzoeken hoe communicatie en gezamenlijk onderzoek tussen studenten en faculteiten over milieu issues kunnen worden gefaciliteerd en ondersteund met behulp van mobiele telefoons.

Misschien de bekendste en grootste pilot is het ‘Text2Teach’ project in de Filipijnen.  Onderwijzers kunnen onderwijskundige video’s opvragen met behulp van een SMS bericht. Deze video’s worden vervolgens via satelliet aangeboden op een televisie in de school.

Text2Teach

Karin van den Driesche – Filterdesign

Voorbereiden les – Mentaal model

Binnen het onderzoek ‘Ontwikkelen van lesmateriaal’ (Case 2 Kennisbanken) was ook ruimte om vragen te stellen over het voorbereiden van een les. Dit scheelde enorm veel in het aantal uit te voeren interviews. Onderstaande mentale ruimte is een onderdeel van het mentale model Ontwikkelen van lesmateriaal (pdf).

Mentaal model Les voorbereiden
Mentaal model Les voorbereiden

Karin van den Driesche – Filterdesign

Ontwikkelen materiaal – Onderzoeksvragen

Tijdens de zomerdagen hebben de onderzoeken stil gestaan. In september starten we met het onderzoek voor de Kennisbanken van RdMC. Inmiddels zijn de onderzoeksvragen aangescherpt in de kick-off sessie.
De onderzoeksvragen uit april 2008:
Men ontwikkelt en gebruikt lesmateriaal en men deelt dit met anderen. (formeel en informeel).
– Hoe vindt het ontwikkelen en gebruiken van lesmateriaal nu plaats?
– Hoe, wanneer en met wie wordt lesmateriaal gedeeld?
zijn aangescherpt en losgetrokken in twee delen: gebruiken en ontwikkelen.
1. Voorbereiden van de les; het gebruiken van materiaal (methode) en dingen erbij maken.
2. Ontwikkelen van lesmateriaal, lesbrieven en docenten instructies. Extra aandachtspunt is: Wat zijn de randvoorwaarden om er aan te beginnen?
1A/2A: Delen van materiaal. Bij beide onderdelen komt ook het delen van materiaal aan de orde. Doel is om uit te vinden wat de randvoorwaarden (presentatie, vorm, afhaakmomenten, feedback geven, beloning, ect.) zijn voor het delen van materiaal en ook weer het gebruiken van dat materiaal.

Tot later!

Karin van den Driesche – Filterdesign
PS In de zomerdagen een onderzoek gedaan voor de Open Universiteit, hoe en wanneer besluit men tot het volgen van een opleiding. Houd de OU site in de gaten!

RdMC – Product analyse

Na analyse van de bestaande producten aan de hand van het mentale model zijn we tot de volgende onderzoeksvraag gekomen:
Voorselecteren op lesmateriaal in kader van lesvoorbereiden. Focus binnen het voorselecteren ligt op het proces van sociale interactie. Het onderzoek gaat zich richten op docenten binnen het voortgezet onderwijs.
Aangezien docenten nu gaan beginnen aan een wel verdiende vakantie, starten de interviews in september 2008. Ondertussen wordt een lijst opgesteld met namen van eventuele deelnemers aan de interviews. De categorieën waarbinnen we gaan zoeken zijn; beginnende docenten, ervaren docenten (arrangeerders) en onbevoegde docenten (veelal te vinden binnen praktijk onderwijs).

Analyse bestaande producten
Analyse bestaande producten

Karin van den Driesche – Filterdesign