User centered demos presentation by WeBBT

From the 2012 session at WeBBT on user centered demos a presentation is available for viewing and download via Slideshare. The annual WeBBT allows IBBT researchers throughout the country to get together, feel the vibe of the IBBT community and boost their daily activities with refreshed skills.
(News via Centre for User Experience Research)

Karin – Filterdesign

Is user experience worth it?

Uit de Top 12 van redenen waarom ICT projecten falen zijn er 3 direct gelinkt aan UCD:
– Slecht gedefinieerde eisen
– Slechte communicatie tussen ontwikkelaars, ontwerpers en gebruikers
– Stakeholders politiek

Dr. Susan Weinschenk van Human Factors in een geanimeerde presentatie over de ROI van user research & experience. Ook op te vragen als poster ROI of User Experience bij Human Factors.

Karin van den Driesche – Filterdesign

‘User Experience rampen’

Veel voorkomende bezwaren tegen UCD en waarom je ze niet moet geloven, is een lijst die ik jaren geleden ben tegengekomen en nog steeds actueel is. Tijdens de UCD  workshops zorgt de lijst standaard voor hilariteit. Veel herkenning bij de diverse punten.
Mijn persoonlijke top 3 uit de lijst is:
1. Bezwaren van het management: “We hebben een management brainstorm/onderzoek gedaan en we weten wat we willen.” “ Ik ben een manager en ik opereer al 20 jaar in deze business. Ik weet wat de gebruiker wil.” “Ik ben een gebruiker en ik weet wat ik wil.”

Wat de managers als opdrachtgevers denken wat de website moet bieden, is zeker relevante en interessante informatie, maar deze managers zijn niet de toekomstige gebruikers. Wat zij willen op de site is niet (noodzakelijk), wat de gebruikers willen op de site.
7. Het bezwaar van de onkundige gebruiker: ” Gebruikers weten niet wat ze willen.” “ Gebruikers verschillen van mening over wat ze willen. Ze willen allemaal wat anders”

Gebruikersanalyse bestaat niet uit het vragen aan de gebruiker wat voor systeem hij wil. Gebruikersanalyse gaat over het begrijpen van de gebruikers huidige werkpraktijken en de problemen die ze daarbij tegenkomen. Gebruikers zijn geen interaction designers. Ze kennen vaak de mogelijkheden en noodzaken niet van een interactief systeem. Het is de taak van een interaction architect om een oplossing inzichtelijk te maken dat beantwoordt aan de behoeften van een gebruiker.
Mensen zijn niet zo verschillend. Er zitten patronen/modellen in hun vaardigheden en behoeften. Gebruikersanalyse gaat over het herkennen van deze patronen.
13. Het bezwaar vanuit het testen: “ In plaats van een gebruikersanalyse maken we een prototype en dat testen we met gebruikers.”

Een gebruikstest kan de slechte bruikbaarheid van het product aantonen. Alleen een gebruikers vereisten/behoeften taken analyse kan aantonen hoe het op te lossen.
(Auteurs: Deborah Mayhew en Sim D’Hertefelt)

Karin van den Driesche – Filterdesign

Ethnographic Research

Op LinkedIn Ethnography Forum verwees John Thomas naar dit artikel in  Harvard Business Review:
Ethnographic Research: A Key to Strategy door Ken Anderson:

Corporate ethnography isn’t just for innovation anymore. It’s central to gaining a full understanding of your customers and the business itself. The ethnographic work at my company, Intel, and other firms now informs functions such as strategy and long-range planning.

Wat ik daar nog aan toe zou willen voegen is het volgende; Buiten het verzamelen van gegevens over klanten of gebruikers moeten deze gegevens omgezet worden naar diensten, producten of lange termijn strategieën. Ik merk dat men binnen organisaties niet goed weet hoe de aanwezige gebruikersgegevens concreet in te zetten. Acceptatie van de resultaten van een onderzoek is vaak de eerste stap, zeker voor de zogenoemde ‘bunker’ organisaties. Voorstellingsvermogen (durf, visioenen, dromen, fantasieën, creativiteit) en gezond verstand moeten de ruimte krijgen om te groeien tot een visie. En deze visie moet weer leiden tot zekerheid voor de toekomst. Heeft iemand ideeën over hoe resultaten uit een onderzoek te laten landen binnen een organisatie?

Karin van den Driesche – Filterdesign

Kwalitatief vs. kwantitatief onderzoek (2)

Om het verschil aan te geven tussen kwantitaitief- en kwalitatief onderzoek een voorbeeld vraag: gebruik van smartboard tijdens een les:

Kwantitatief onderzoek
Vraag: Hoe vaak  gebruiken docenten een  smartboard en in welke frequentie?
Verklaren:  door deze cijfers te checken in relatie tot  type school, leeftijd, achtergrond, sekse, gebied.

Kwalitatief onderzoek
Vraag: Welke variaties zijn er in betekenis en manieren van gebruik?
Verklaren:  door naar gebruikspatronen te kijken:
– Heeft men bestaand lesmateriaal digitaal beschikbaar
– Is gebruik afhankelijk van bepaalde onderwerpen
– Is gebruik afhankelijk van het niveau van de leerlingen (onder- of bovenbouw)
– Ontwikkelt men zelf lesmateriaal
– Is men afhankelijk van inroosteren om een smartboard ter beschikking te hebben
– Gebruikt men smartboard gedeeltelijk of tijdens de gehele les
– Heeft het gebruik van smartboard de werkdruk vermindert/toegenomen

Karin van den Driesche – Filterdesign

Kwalitatief vs. kwantitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek
– Beantwoorden ‘waarom’ vragen en vragen over ‘hoe een probleem op te lossen’.
– Gegevens worden direct verzameld bij de gebruikers.
– Tijdens veldonderzoek worden gebruikers direct geobserveerd. (hoe ze hun werk uitvoeren en producten gebruiken)
– Vragen kunnen gesteld worden n.a.v. het verhaal en de observaties.
– Analyse is meestal niet mathematisch.

Kwantitatief onderzoek
– Beantwoorden ‘hoeveel’ vragen en ‘hoe vaak’ vragen.
– Gegevens worden indirect verzameld met behulp van een instrument zoals een enquête.
– Analyse is mathematisch.

Karin van den Driesche – Filterdesign

Grounded Theory

De methode om gebruikersgegevens te verzamelen binnen het UCD proces behoort tot wat men noemt kwalitatief onderzoek. Kenmerken van kwalitatief onderzoek zijn:
– Beleving van de onderzochten; interpretatief.
– Onderzoek in de alledaagse omgeving; naturalistisch.
– Open onderzoeksprocedure.
– Onderzoeker als instrument.
– Werken met teksten (transcript) die uitgebreide en gedetailleerde beschrijvingen omvatten.
– Verklaringen van betrokkenen en vanuit theoretisch en/of maatschappelijke achtergronden.
Bron: ‘Analyseren in kwalitatief onderzoek’ van Hennie Boeije.

De wortels van het UCD proces liggen bij de Grounded Theory , een methode van kwalitatief onderzoek. Meer informatie over de Grounded Theory op Wikipedia, voor de liefhebber 😉

Volgende keer: Hoeveel mensen moeten we interviewen?

Karin van den Driesche – Filterdesign