Ethnographic Research

Op LinkedIn Ethnography Forum verwees John Thomas naar dit artikel in  Harvard Business Review:
Ethnographic Research: A Key to Strategy door Ken Anderson:

Corporate ethnography isn’t just for innovation anymore. It’s central to gaining a full understanding of your customers and the business itself. The ethnographic work at my company, Intel, and other firms now informs functions such as strategy and long-range planning.

Wat ik daar nog aan toe zou willen voegen is het volgende; Buiten het verzamelen van gegevens over klanten of gebruikers moeten deze gegevens omgezet worden naar diensten, producten of lange termijn strategieën. Ik merk dat men binnen organisaties niet goed weet hoe de aanwezige gebruikersgegevens concreet in te zetten. Acceptatie van de resultaten van een onderzoek is vaak de eerste stap, zeker voor de zogenoemde ‘bunker’ organisaties. Voorstellingsvermogen (durf, visioenen, dromen, fantasieën, creativiteit) en gezond verstand moeten de ruimte krijgen om te groeien tot een visie. En deze visie moet weer leiden tot zekerheid voor de toekomst. Heeft iemand ideeën over hoe resultaten uit een onderzoek te laten landen binnen een organisatie?

Karin van den Driesche – Filterdesign

Van mentaal model naar wireframes

Het inzetten van een mentaal model (affinity diagram) werkt als een grid waarmee overzicht gehouden kan worden als het gaat om: Het aantal schermen, type schermen, de relatie tussen de schermen, welke informatie op welk moment, herhaling van informatie, enzo. In de concept/brainstorm fase wordt besloten wat wordt aangeboden of juist niet. Een andere belangrijke vraag die beantwoord moet worden in de ontwerpfase is; is het geheel van wat we aanbieden logisch?  Wat is de context van alle  functionaliteiten en/ofcontent en waar vallen misschien gaten?  Een mentaal model (affinity diagram) houdt je scherp wat betreft deze context en dat komt ten goede aan het gemak in het gebruik van de applicatie.

Inzetten mentaal model
Inzetten mentaal model

Karin van den Driesche – Filterdesign

Taakgrid persona

De inzet van persona’s om tot ontwerpbeslissingen te komen kan op meerdere manieren. Een taakgrid is er een van. In onderstaand voorbeeld worden uiteindelijk veel meer kolommen toegevoegd om tot een totaal overzicht van taken en functionaliteiten te komen. De scenario’s van meerdere persona’s geven weer inzicht in welke aanvliegroutes op een site (of onderdelen van een applicatie) door welke persona’s worden bezocht/gebruikt.

Taakgrid persona
Taakgrid persona

Karin van den Driesche – Filterdesign

Kennisbanken – Animaties

Als het gaat om zelf materiaal maken geven docenten aan dat creativiteit een belangrijk onderdeel is. Overal wordt inspiratie vandaan gehaald. Wat ook vaak wordt genoemd is de tijdsdruk. Veel tijd gaat op aan zaken buiten het lesgeven om. Vandaar dat de kennisbank het maken van animaties op een eenvoudige wijze integreert. Niet alleen kan de lesstof helder worden overgebracht maar ook kunnen leerlingen de animatie nog eens rustig bekijken. Wanneer ze in eerste instantie de lesstof niet meteen begrepen hebben, ze afwezig zijn geweest en bovendien kunnen ze zo altijd het bijbehorende huiswerk maken ;-). Door met de muis over de ‘filmstrip’ (nu nog niet gevuld) te gaan zie je de beweging van de losse afbeeldingen.

Animatie als educatief middel
Animatie als educatief middel

Karin van den Driesche – Filterdesign

Wisdom of the crowds – Wikiwijs

Wikiwijs is een initiatief van minister Plasterk waarbij faciliteiten worden geleverd om het vinden, (door) ontwikkelen en gebruiken van open digitale leermiddelen in het onderwijs te stimuleren én te vergemakkelijken. Doelen van Wikiwijs zijn; digitaal materiaal uit verschillende bronnen toegankelijk maken, samenwerken rondom bepaalde vakken en thema’s, kwalitatief goed lesmateriaal, extra online bron voor lesmateriaal, eenvoudig gebruik, maatwerk (toegesneden op de brede variëteit aan leerlingen en docenten),  het vak van leraar aantrekkelijker maken door zelf meer vorm te geven aan de inhoud van een les en de  uitdaging om zelf goed digitaal lesmateriaal te ontwikkelen.

Het projectteam Wikiwijs is erg benieuwd naar  ideeën en voorstellen over Wikiwijs.

Karin van den Driesche – Filterdesign

Kennisbanken – Werkplek

In het werkplekgedeelte worden docenten direct aangesproken door het kennisbankteam; welke scholen met dezelfde projecten bezig zijn, welke cursussen beschikbaar zijn binnen hun interessegebied, welke content beschikbaar is binnen hun interessegebied, enzoverder. Dit is ook de plek waar docenten lessen opstellen. Zo kan de kennisbank direct in de les gebruikt worden door naar de eigen werkplek te surfen en de les te selecteren met bijbehorende media.

Kennisbank: Werkplek - Les aanpassen
Kennisbank: Werkplek - Les aanpassen

Karin van den Driesche – Filterdesign

Persona: ‘dom blondje’

Helaas, persona’s zijn niet een ‘magische formule’ die je vertellen welke ontwerpbeslissingen je moet nemen. Ze zullen altijd binnen een bepaalde context ingezet moeten worden, anders wordt het schieten met losse flodders. Nog even in een notendop (met dank aan Adaptive Path):

Persona’s zijn fictieve mensen die de archetypisch kwaliteit bezitten van je publiek. Ze voorzien in ontwerp doelen (principes) en zijn in het algemeen zeer effectief om het ontwerp te communiceren binnen een organisatie.

Persona’s zijn:
– Gebaseerd op veldonderzoek
– Hebben een eigen naam
– Zijn ontwikkeld voor een specifieke context
– Typisch en geloofwaardig
Persona’s zijn niet/geen:
– Gebaseerd op demografische gegevens of doelgroepen
– Opgesteld vanuit een ‘intuïtief gevoel’ over je doelgroep
– Gebruikers profielen of stereotype zoals ‘dom blondje’, ‘stoere macho’, ‘werkende moeder’ of ‘barmhartige Samaritaan’

Karin van den Driesche – Filterdesign