User centered demos presentation by WeBBT

From the 2012 session at WeBBT on user centered demos a presentation is available for viewing and download via Slideshare. The annual WeBBT allows IBBT researchers throughout the country to get together, feel the vibe of the IBBT community and boost their daily activities with refreshed skills.
(News via Centre for User Experience Research)

Karin – Filterdesign

Advertisement

Persona’s van Wikiwijs project

Op veler verzoek de persona’s vanuit het Wikiwijs gebruikersonderzoek. Onderzoeksvraag was: Activiteiten rondom het omgaan met informatie met betrekking tot de ontwikkeling, het gebruik en de keuze van de lesmaterialen.
Persona’s voor Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs en Middelbaar Beroeps onderwijs en Persona’s voor Hoger Beroeps onderwijs en Universiteiten.

Karin van den Driesche – Filterdesign

Taakgrid persona

De inzet van persona’s om tot ontwerpbeslissingen te komen kan op meerdere manieren. Een taakgrid is er een van. In onderstaand voorbeeld worden uiteindelijk veel meer kolommen toegevoegd om tot een totaal overzicht van taken en functionaliteiten te komen. De scenario’s van meerdere persona’s geven weer inzicht in welke aanvliegroutes op een site (of onderdelen van een applicatie) door welke persona’s worden bezocht/gebruikt.

Taakgrid persona
Taakgrid persona

Karin van den Driesche – Filterdesign