Design and empathy

At CMD (Design school in Amsterdam) we try to teach new designers that empathy is crucial in order to design for others. The others are people with different needs and circumstances than (young) designers. This video by Brené Brown on Empathy is a great help showing students the difference between empathy and sympathy:
(It is also a beautiful animated story :-)

Karin – Filterdesign & University of Applied Science Amsterdam

User centered demos presentation by WeBBT

From the 2012 session at WeBBT on user centered demos a presentation is available for viewing and download via Slideshare. The annual WeBBT allows IBBT researchers throughout the country to get together, feel the vibe of the IBBT community and boost their daily activities with refreshed skills.
(News via Centre for User Experience Research)

Karin – Filterdesign

Presentatie UCD technieken – Merlien institute

Vorige week in het prachtige Malta een presentatie gegeven over de inzet van UCD technieken tijdens Wikiwijs project. Op het congres Qualitative Consumer Research and Insights van Merlien Institute. Veel inspiratie opgedaan door de vele getalenteerde sprekers.
– PP: Merlien Institute UCD technieken Wikiwijs project.
– Paper: What do teachers in Higher Education expect from OER.


Karin van den Driesche – Filterdesign

“People know everything—everything—about what they do.”

In deze mooie strip legt Karen Holtzblatt uit waarom je in interviews met je gebruikers praat over hun werkzaamheden. Het is moeilijk voor gebruikers om aan te geven hoe hun werk kan worden ondersteund door een functionaliteit of content. Interviews met gebruikers en observaties van de gebruikers tijdens de uitvoering van hun activiteiten in de offline wereld geven inzicht in alle gebruikers doordat het gemeenschappelijke patronen laat zien.

Karin van den Driesche – Filterdesign

Ethnographic Research

Op LinkedIn Ethnography Forum verwees John Thomas naar dit artikel in  Harvard Business Review:
Ethnographic Research: A Key to Strategy door Ken Anderson:

Corporate ethnography isn’t just for innovation anymore. It’s central to gaining a full understanding of your customers and the business itself. The ethnographic work at my company, Intel, and other firms now informs functions such as strategy and long-range planning.

Wat ik daar nog aan toe zou willen voegen is het volgende; Buiten het verzamelen van gegevens over klanten of gebruikers moeten deze gegevens omgezet worden naar diensten, producten of lange termijn strategieën. Ik merk dat men binnen organisaties niet goed weet hoe de aanwezige gebruikersgegevens concreet in te zetten. Acceptatie van de resultaten van een onderzoek is vaak de eerste stap, zeker voor de zogenoemde ‘bunker’ organisaties. Voorstellingsvermogen (durf, visioenen, dromen, fantasieën, creativiteit) en gezond verstand moeten de ruimte krijgen om te groeien tot een visie. En deze visie moet weer leiden tot zekerheid voor de toekomst. Heeft iemand ideeën over hoe resultaten uit een onderzoek te laten landen binnen een organisatie?

Karin van den Driesche – Filterdesign

Testen met gebruikers: Afronden van de test

1. Rond af met de vragen zoals:
– Wat is uw indruk?
– Heeft u zaken gemist?
– Wat vond u verwarrend?
– Wat sprak u het meest aan?
2. Praat het nog even door met de deelnemer.
3. Bedank de deelnemer!
– Een cadeautje of vergoeding voor de moeite

Karin van den Driesche – Filterdesign

Testen met gebruikers: Uitvoeren van de test

1. Begroet de deelnemer en leg uit wat de bedoeling is
– Verzeker de deelnemer van geheimhouding, de test wordt alleen binnen het project gebruikt.
– Benadruk dat het ontwerp wordt getest, niet de ervaring en kunde van de deelnemer.
– Vraag de deelnemer hardop te denken.
– Leg uit dat het juist de bedoeling is dat de deelnemer laat weten wat hij/zij van het gebruik vindt. Daarvoor doe je de test! ‘Het is papier, alles kan nog makkelijk aangepast worden.’
2. Test
– Begin met vragen zoals, wat men ziet en wat men denkt dat het is of hoe het werkt.
– Laat de deelnemer door de applicatie gaan op zijn/haar manier.
– Vraag de (overgebleven) taken uit te voeren.
– Spoor aan tot hardop denken. ‘Wat denkt u nu?’ ‘Wat verwacht u?’
– Bied geen hulp aan
– Wanneer een taak te moeilijk is, vertel hem/haar te stoppen en vraag hen te beschrijven wat er gebeurde.
– Observeer: nee, ‘a-ha’, lachen, etc.
3. Verander het ontwerp terwijl je test
– Wanneer gebruikers het ontwerp niet snappen, schets een alternatief. Dit is je moment.

Karin van den Driesche – Filterdesign

Testen met gebruikers: Aanpak van de test

– Bepaal wie de rol van testleider en wie de rol van observator op zich neemt.
– Maximaal twee personen (testleider en observator) bij een test aanwezig, deelnemers zijn al zenuwachtig genoeg.
– Testleider:  Stelt de deelnemer gerust, verzamelt de artefacten, geeft instructies en moedigt aan tot ‘hardop’ denken.
– Observator: Maakt notities over de omgeving en impressies met betrekking tot de deelnemer.
– Beide rollen kunnen ook door een persoon worden vervuld.
– Test op de werkplek van de deelnemer.
– Maak geluidsopname.
– De test duurt een uur.
– Inleiding, de test zelf en afronden van de test.

Karin van den Driesche – Filterdesign