Interviewen = Luisteren = Loslaten

Loslaten van je eigen agenda
Loslaten van je vooroordelen, stereotypen, projecties
Loslaten van je verwachtingen en uitkomst
Loslaten van het willen controleren van een groep of omgeving om een bepaalde uitkomst te forceren
Loslaten van het idee dat je het beter weet
Loslaten van grenzen en voorbij die grenzen durven kijken

Karin van den Driesche – Filterdesign

UCD proces – Tijdschema

In twee weken kun je:
Interviewen van 6 gebruikers/klanten en de gegevens interpreteren
Een mentaal model bouwen
Opstellen van ontwerp specificaties

In vier weken kun je:
Interviewen van 6 gebruikers/klanten en de gegevens interpreteren
Een mentaal model bouwen
Opstellen van ontwerp specificaties
Inzicht krijgen op het nieuwe ontwerp en identificeren van UI elementen
Maken van papieren prototype, testen met 6 eindgebruikers en verbeteren ontwerp

In zes weken kun je:
Interviewen van 10 gebruikers/klanten en de gegevens interpreteren
Een mentaal model bouwen
Uitwerken van flow en sequence modellen
Inzicht krijgen op het nieuwe ontwerp
Persona’s maken en identificeren van UI elementen
Maken van papieren prototype, testen met in totaal 6 eindgebruikers en verbeteren van het ontwerp

Bedenk: Beter één interview dan geen!

Karin van den Driesche – Filterdesign