Testen met gebruikers: Afronden van de test

1. Rond af met de vragen zoals:
– Wat is uw indruk?
– Heeft u zaken gemist?
– Wat vond u verwarrend?
– Wat sprak u het meest aan?
2. Praat het nog even door met de deelnemer.
3. Bedank de deelnemer!
– Een cadeautje of vergoeding voor de moeite

Karin van den Driesche – Filterdesign

Advertisement

Testen met gebruikers: Uitvoeren van de test

1. Begroet de deelnemer en leg uit wat de bedoeling is
– Verzeker de deelnemer van geheimhouding, de test wordt alleen binnen het project gebruikt.
– Benadruk dat het ontwerp wordt getest, niet de ervaring en kunde van de deelnemer.
– Vraag de deelnemer hardop te denken.
– Leg uit dat het juist de bedoeling is dat de deelnemer laat weten wat hij/zij van het gebruik vindt. Daarvoor doe je de test! ‘Het is papier, alles kan nog makkelijk aangepast worden.’
2. Test
– Begin met vragen zoals, wat men ziet en wat men denkt dat het is of hoe het werkt.
– Laat de deelnemer door de applicatie gaan op zijn/haar manier.
– Vraag de (overgebleven) taken uit te voeren.
– Spoor aan tot hardop denken. ‘Wat denkt u nu?’ ‘Wat verwacht u?’
– Bied geen hulp aan
– Wanneer een taak te moeilijk is, vertel hem/haar te stoppen en vraag hen te beschrijven wat er gebeurde.
– Observeer: nee, ‘a-ha’, lachen, etc.
3. Verander het ontwerp terwijl je test
– Wanneer gebruikers het ontwerp niet snappen, schets een alternatief. Dit is je moment.

Karin van den Driesche – Filterdesign

Testen met gebruikers: Aanpak van de test

– Bepaal wie de rol van testleider en wie de rol van observator op zich neemt.
– Maximaal twee personen (testleider en observator) bij een test aanwezig, deelnemers zijn al zenuwachtig genoeg.
– Testleider:  Stelt de deelnemer gerust, verzamelt de artefacten, geeft instructies en moedigt aan tot ‘hardop’ denken.
– Observator: Maakt notities over de omgeving en impressies met betrekking tot de deelnemer.
– Beide rollen kunnen ook door een persoon worden vervuld.
– Test op de werkplek van de deelnemer.
– Maak geluidsopname.
– De test duurt een uur.
– Inleiding, de test zelf en afronden van de test.

Karin van den Driesche – Filterdesign

Testen met gebruikers: Opzetten van de test

1. Vijf of zes deelnemers selecteren
– Persona’s bepalen de test groep
– Deelnemers uit het onderzoek ‘hergebruiken’
– Geen vrienden of familie
– Ken de achtergrond van je deelnemers
2. Een aantal schermen uitgeprint op papier
3. Stel taken op
– In tegenstelling tot de interviews krijgt iedereen met dezelfde rol dezelfde taken om goed te kunnen vergelijken.
– Gebruik de interviews om genoemde doelstellingen om te zetten in taken.
– Het gaat nu om ‘willen’, niet meer ‘ik vind’

Karin van den Driesche – Filterdesign

Kennisbanken – Wireframes (Hogere mate van details)

Van de eerste uitgewerkte schetsen tot de schetsen die gebruikt gaan worden voor de tests  zitten een aantal slagen. Uit de verschillende schetsen wordt een ontwerp gekozen om mee te gaan testen. Dit ontwerp wordt nog verder uitgewerkt. In totaal hebben we 24 type wireframes getest; o.a. homepage, werkplek, vervolgpagina, zoekpagina, enzoverder.
Na de test worden de resultaten bestudeerd en eventuele problemen/verbeterpunten omgezet in oplossingen.

Definitief ontwerp na gebruikstest
Definitief ontwerp na gebruikstest

Karin van den Driesche – Filterdesign

Kennisbanken – Wireframes (Mindere mate van details)

Wanneer ik terugga naar gebruikers voor een gebruikstest dan zorg ik dat de papieren prototypen zoveel mogelijk lijken op het uiteindelijke product. Om zoveel mogelijk uit de test te halen. Stel dat je geen tijd hebt om te testen, doe zoals ik dat ‘vroeger’ deed. Omdat ik toen in een technische omgeving werkte, rende ik naar de administratie of wie dan ook, als ze maar een beetje op de doelgroep leken. Met mijn eerste schetsen onder mijn arm vroeg ik vijf minuutjes van hun tijd. Ben nooit geweigerd en men vond het zelfs leuk om te doen. Je hoeft dus geen uitgewerkt ontwerp te hebben om te testen. Het is ook prettig om zo snel mogelijk feedback te krijgen op je ideeën.

Schets in PowerPoint (Mindere mate van details)
Schets in PowerPoint (Mindere mate van details)

Karin van den Driesche – Filterdesign

Interviewen = Luisteren = Loslaten

Loslaten van je eigen agenda
Loslaten van je vooroordelen, stereotypen, projecties
Loslaten van je verwachtingen en uitkomst
Loslaten van het willen controleren van een groep of omgeving om een bepaalde uitkomst te forceren
Loslaten van het idee dat je het beter weet
Loslaten van grenzen en voorbij die grenzen durven kijken

Karin van den Driesche – Filterdesign

UCD proces – Tijdschema

In twee weken kun je:
Interviewen van 6 gebruikers/klanten en de gegevens interpreteren
Een mentaal model bouwen
Opstellen van ontwerp specificaties

In vier weken kun je:
Interviewen van 6 gebruikers/klanten en de gegevens interpreteren
Een mentaal model bouwen
Opstellen van ontwerp specificaties
Inzicht krijgen op het nieuwe ontwerp en identificeren van UI elementen
Maken van papieren prototype, testen met 6 eindgebruikers en verbeteren ontwerp

In zes weken kun je:
Interviewen van 10 gebruikers/klanten en de gegevens interpreteren
Een mentaal model bouwen
Uitwerken van flow en sequence modellen
Inzicht krijgen op het nieuwe ontwerp
Persona’s maken en identificeren van UI elementen
Maken van papieren prototype, testen met in totaal 6 eindgebruikers en verbeteren van het ontwerp

Bedenk: Beter één interview dan geen!

Karin van den Driesche – Filterdesign