Persona groep 1 & 2

Uit de interviews behorend bij een persona groep kies je de meest representatieve gebruiker (nr. 4 voor groep 1 en nr. 5 voor groep 2). Op basis van dit interview ga je het verhaal schrijven, relevant voor de persona. Met elementen uit andere interviews vul je het verhaal van de persona aan. Zoek een naam die bij zijn/haar geboortejaar en profiel past en ga op zoek naar de perfecte foto, dit laatste kost altijd behoorlijk wat tijd.
Het leukste is het vinden van een quote, meestal kun je kiezen uit meerdere quotes en het zet de persona echt geloofwaardig neer.

Persona groep 1
Persona groep 1
Persona groep 2
Persona groep 2

Karin van den Driesche – Filterdesign

Doelstellingen persona groep

Wat iemand wil doen, bereiken of worden (op een hoog niveau):

– Ik wil eerste graad docent worden
– Ik wil dat meer leerlingen mijn vak kiezen
– Ik wil dat leerlingen hogere cijfers behalen
– Ik wil in een goed team werken
– Ik wil nieuwe docenten zo snel mogelijk zelfstandig laten werken
– Ik wil leuke en interessante lessen maken
– Ik wil een goed beeld hebben van de leervorderingen
– Ik wil een goede baan hebben/vinden
– Ik wil invloed hebben op onderwijskundige ontwikkelingen/methoden
– Ik wil lesgeven aan leerlingen die bij me passen
– Ik wil op een inhoudelijk hoog niveau lesgeven
– Ik wil me veilig voelen
– Ik wil op mijn eigen manier lesgeven
– Ik wil leerlingen begeleiden en coachen
Voor iedereen geldt:
– Ik wil mezelf blijven ontwikkelen
– Ik wil een goede docent zijn
– Ik wil een hoge kwaliteit van onderwijs

Persona groep: Doelstellingen behorend bij segment Ondersteunend
Persona groep: Doelstellingen behorend bij segment Ondersteunend
Persona groep: Doelstellingen behorend bij segment Structurerend
Persona groep: Doelstellingen behorend bij segment Structurerend

Karin van den Driesche – Filterdesign

Bepalen van persona groepen

Na het houden van meerdere interviews, in totaal acht voor het onderzoek ‘lesmateriaal ontwikkelen’, ga je persona’s ontwikkelen. Maar hoeveel persona’s worden er geschreven en welk interview hoort bij welke persona?
Start met het bepalen van persona groepen door gebruik te maken van patronen; verschillen of overeenkomsten:

Bepaal de sleutel kenmerken van een persona groep:
– Kennis domein, werkcondities, werkomgeving, rollen?
– Huidige activiteiten en doelen?
– Informatie strategie en doelen?
– Voorkeur, behoefte, waarde?
– Emoties, houding t.o.v. bedrijf, informatie, techniek, enz.?
– Achtergrond?
– Pijnpunten (oplossingen) en successen?
Bepaal de segmenten van een persona groep:
– Met betrekking tot de context waarvoor de persona wordt geschreven. In dit geval: Ontwikkelen van lesmateriaal. Zie afbeeldingen.
– Op hoog niveau
Bepaal de hoofd doelstellingen van een persona groep:
– Wat iemand wil doen, bereiken of worden
– Op hoog niveau

Segmenten ontwikkelen van lesmateriaal
Segmenten ontwikkelen van lesmateriaal
Segmenten 'Ontwikkelen van lesmateriaal'
Persona groepen: Segmenten 'Ontwikkelen van lesmateriaal'

Karin van den Driesche – Filterdesignn

Persona: ‘dom blondje’

Helaas, persona’s zijn niet een ‘magische formule’ die je vertellen welke ontwerpbeslissingen je moet nemen. Ze zullen altijd binnen een bepaalde context ingezet moeten worden, anders wordt het schieten met losse flodders. Nog even in een notendop (met dank aan Adaptive Path):

Persona’s zijn fictieve mensen die de archetypisch kwaliteit bezitten van je publiek. Ze voorzien in ontwerp doelen (principes) en zijn in het algemeen zeer effectief om het ontwerp te communiceren binnen een organisatie.

Persona’s zijn:
– Gebaseerd op veldonderzoek
– Hebben een eigen naam
– Zijn ontwikkeld voor een specifieke context
– Typisch en geloofwaardig
Persona’s zijn niet/geen:
– Gebaseerd op demografische gegevens of doelgroepen
– Opgesteld vanuit een ‘intuïtief gevoel’ over je doelgroep
– Gebruikers profielen of stereotype zoals ‘dom blondje’, ‘stoere macho’, ‘werkende moeder’ of ‘barmhartige Samaritaan’

Karin van den Driesche – Filterdesign

Verdiepingsonderzoek RdMC – Start

Aanpak RdMC Portaal onderzoek van 2007
– Interviews en observatie van zes gebruikers. Keuze van deelnemers is gebaseerd op rollen die zijn gedefinieerd.
– Analyse met behulp van diverse informatie modellen
– Opstellen van persona’s en scenario’s
– Mentaal model vertalen naar een site-structuur
– Ontwerpen van diverse wireframes inclusief navigatiesystemen
– Usability testen met behulp van papieren prototypes
– Grafisch vormgeven
– Handleiding opstellen

Personas RdMC Portaal onderzoek van 2007
Alle deliverables worden opnieuw in gezet (ook de interviews) zodat we met de vervolgonderzoeken een vliegende start kunnen maken.
De personas uit het onderzoek van 2007 wil ik jullie niet onthouden omdat we deze natuurlijk ook gaan inzetten bij de vervolgonderzoeken.

Persona's
Persona

Persona Ontwikkelaar van Lesstof (pdf)
Persona Leraar in Opleiding (pdf)
Persona Begeleider van Leraar in Opleiding (pdf)

Verdiepingsonderzoek (vervolg op Portaal onderzoek van 2007)
Hoofd activiteiten binnen het gebruikersonderzoek zijn:
– Uitbouwen van het bestaande Mentaal Model Docent m.b.v. nieuwe interviews:
Allereerst wordt er een product analyse gedaan door alle producten van RdMC onder het MM te plaatsen. We kunnen dan antwoord krijgen op de volgende vragen: Waar wordt de gebruiker ondersteund, waar missen ze ondersteuning, waar is er een overlap aan informatie/functies en zijn er Mentale Ruimten die we niet gaan ondersteunen als RdMC?
– Informatie analyse
– Flowmodel ontwikkelen
– Meer personas ontwikkelen (indien nodig)

Buiten de interviews voor het Verdiepingsonderzoek zullen ook alle interviews die uitgevoerd worden voor de twee casussen in het Mentaal Model Docent worden gebruikt voor het uitbouwen van het bestaande model.

Karin van den Driesche – Filterdesign