Persona groep 1, 2 & 3

Persona groep 1
Persona groep 1
Persona groep 2
Persona groep 2
Persona groep 3
Persona groep 3

Karin van den Driesche – Filterdesign

Professionaliseren – Concepten

De principes (zie vorig bericht Proformas – Principes) zijn een combinatie van dingen die we zijn tegengekomen tijdens het onderzoek en ideeën.  Ze vormen de richting die we in gaan.  Wanneer alle principes bij elkaar staan, gaan we praten over budget (en tijd!) en de bedrijfs- en technische doelen, zgn. constraints. Met deze contraints verfijnen we de principes, ‘filter down’. Daarna komen de eerste  concepten:

Concept12
Concept12
Concept3
Concept3

Gebruik een tool waarmee je vrij en snel kan schetsen. Bovenstaande concepten zijn gemaakt in power point, meestal gebruik ik potlood en papier.

Karin van den Driesche – Filterdesign

Professionaliseren – Principes

Vanuit het gebruikersonderzoek hebben we de volgende principes opgesteld:
(Principes zijn een algemeen platform, waarop de ontwerpbeslissingen worden genomen.)
– Aansluiten bij diverse stijlen van lesgeven
– Meerdere lagen aanbieden die door gebruikers worden opgezet
– Via de site bij de werkvloer achterhalen wat de docenten graag willen en hoe ze over dingen denken en dingen delen
– Indelen in parallelle thema’s, ieder vak vult aan
– Kunnen volgen van elkaar, docenten, leerlingen en coaches
– Uitnodigen van specialisten of directie op de site
– Het kunnen delen van kennis na congres of opleiding (scriptie)
– Focus op docent, via het sociale object
– Instant preview aanbieden
– Open sfeer uitstralen, rust en samenzijn
– Aantekeningen kunnen maken en bewaren
– Genereren van artefacten, bv. een lesplan
– Men moet kunnen linken (sites en personen), plaatsen en verzamelen
– Over de muur bij andere vakken kunnen kijken (Vakdisciplines hangen aan elkaar vast)
– Kijkje kunnen nemen in huidige opleiding docenten, vernieuwingen op Pabo
– Aansluiten bij school periodes
– Afwisseling en actualiteit inbouwen
– Verschil onderbouw en bovenbouw inbouwen
– Enthousiasme ligt bij reizen en uitstapjes met de leerlingen, dit ondersteunen via de site
– Ideeën kunnen posten
– Individueel, groepsverband en thuiswerken ondersteunen
– Geen extra werk creëren door direct invoeren gegevens op het moment zelf, niets ‘meenemen’
– In de lerarenkamer bereikbaar zijn
– Cyclus werking: werken met uitkomst systeem, terugkomen, invoeren, enzoverder.

Karin van den Driesche – http://www.filterdesign.nl