Persona’s van Wikiwijs project

Op veler verzoek de persona’s vanuit het Wikiwijs gebruikersonderzoek. Onderzoeksvraag was: Activiteiten rondom het omgaan met informatie met betrekking tot de ontwikkeling, het gebruik en de keuze van de lesmaterialen.
Persona’s voor Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs en Middelbaar Beroeps onderwijs en Persona’s voor Hoger Beroeps onderwijs en Universiteiten.

Karin van den Driesche – Filterdesign

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s