Wisdom of the crowds – Wikiwijs

Wikiwijs is een initiatief van minister Plasterk waarbij faciliteiten worden geleverd om het vinden, (door) ontwikkelen en gebruiken van open digitale leermiddelen in het onderwijs te stimuleren én te vergemakkelijken. Doelen van Wikiwijs zijn; digitaal materiaal uit verschillende bronnen toegankelijk maken, samenwerken rondom bepaalde vakken en thema’s, kwalitatief goed lesmateriaal, extra online bron voor lesmateriaal, eenvoudig gebruik, maatwerk (toegesneden op de brede variëteit aan leerlingen en docenten),  het vak van leraar aantrekkelijker maken door zelf meer vorm te geven aan de inhoud van een les en de  uitdaging om zelf goed digitaal lesmateriaal te ontwikkelen.

Het projectteam Wikiwijs is erg benieuwd naar  ideeën en voorstellen over Wikiwijs.

Karin van den Driesche – Filterdesign

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s