Voorbereiden les – Principes

Principes zijn een platform waarop de ontwerp beslissingen worden genomen, algemeen en op hoog niveau:
– Overzichten, schema’s en lesplannen moeten ook door leerlingen begrepen en gebruikt kunnen worden.
– Overzichten, schema’s en lesplannen moeten aansluiten bij iedere methode.
– Materiaal moet ingedeeld zijn op niveaus (onder- en bovenbouw, klas, groep en individu) van leerlingen.
– Materiaal moet aansluiten op de diverse belevingswerelden van leerlingen.
– Toetsen aanbieden per onderwerp.
– Practica aanbieden per onderwerp en leerprobleem.
– Er moeten combinaties van bronnen per onderwerp worden aangeboden.
– Er moeten diverse werkvormen per onderwerp worden aangeboden.
– Per type ordeprobleem (niveaus en belevingswereld van leerlingen) diverse werkvormen en combinatie van bronnen aanbieden.
– Actualiteiten per onderwerp, niveau en belevingswereld aanbieden.
– Materiaal aanbieden ter inspiratie, vlug door kunnen nemen.
– Kennisbank een back-up laten zijn wanneer de digitale hulpmiddelen falen, door bv. in een direct inzetbare vorm uit te kunnen printen.
– Leerlingen de kennisbank als leertool aanbieden.
– Materiaal aanbieden voor docenten die nieuw zijn; in hapklare brokken, links naar bronnen, enzoverder.
– Bij materiaal aangeven wat de ervaringen zijn van andere docenten. (= kwaliteitscheck)

Karin van den Driesche – Filterdesign

One thought on “Voorbereiden les – Principes”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s