Professionaliseren – Principes

Vanuit het gebruikersonderzoek hebben we de volgende principes opgesteld:
(Principes zijn een algemeen platform, waarop de ontwerpbeslissingen worden genomen.)
– Aansluiten bij diverse stijlen van lesgeven
– Meerdere lagen aanbieden die door gebruikers worden opgezet
– Via de site bij de werkvloer achterhalen wat de docenten graag willen en hoe ze over dingen denken en dingen delen
– Indelen in parallelle thema’s, ieder vak vult aan
– Kunnen volgen van elkaar, docenten, leerlingen en coaches
– Uitnodigen van specialisten of directie op de site
– Het kunnen delen van kennis na congres of opleiding (scriptie)
– Focus op docent, via het sociale object
– Instant preview aanbieden
– Open sfeer uitstralen, rust en samenzijn
– Aantekeningen kunnen maken en bewaren
– Genereren van artefacten, bv. een lesplan
– Men moet kunnen linken (sites en personen), plaatsen en verzamelen
– Over de muur bij andere vakken kunnen kijken (Vakdisciplines hangen aan elkaar vast)
– Kijkje kunnen nemen in huidige opleiding docenten, vernieuwingen op Pabo
– Aansluiten bij school periodes
– Afwisseling en actualiteit inbouwen
– Verschil onderbouw en bovenbouw inbouwen
– Enthousiasme ligt bij reizen en uitstapjes met de leerlingen, dit ondersteunen via de site
– Ideeën kunnen posten
– Individueel, groepsverband en thuiswerken ondersteunen
– Geen extra werk creëren door direct invoeren gegevens op het moment zelf, niets ‘meenemen’
– In de lerarenkamer bereikbaar zijn
– Cyclus werking: werken met uitkomst systeem, terugkomen, invoeren, enzoverder.

Karin van den Driesche – http://www.filterdesign.nl

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s